Pořiďte si žákovskou knížku a hrajte o ceny za 15 tisíc

Letošního Majálesu se bude účastnit přes 50 neziskových a studentských organizací, které budou atraktivní a interaktivní formou představovat svou činnost. Každý stánek bude návštěvníkům nabízet hru, test nebo jinou aktivitu, za jejíž splnění dostane návštěvník hodnocení do své vlastní žákovské knížky. A v případě, že nasbírá dostatečný počet známek, dostane se do slosování o hodnotné ceny.

Téma školy se nebude odrážet jen v samotné žákovské knížce, která bude k dostání na infostánku, ale také přímo na stanovištích daných spolků. Takto si tedy návštěvníci mohou odnést známku například z předmětu výtvarné výchovy, dějepisu nebo výuky jazyků. Hlavním cílem je bezesporu zábava a odlehčení v našlapaném programu, bonusem je pak seznámení se studentskými organizacemi, které působí při Univerzitě Palackého. Na majálesu se tak můžete setkat například s AIESEC Olomouc, jejichž hlavní činností je zprostředkování zahraničních stáží, zakovskaposlechnout si rádio UP AIR, nebo se dozvědět více o umění se spolkem Studium Artium. Sdružení stomatologů vás vyzkouší ze znalosti historie zubních kartáčků a zubních past a Asociace studentů speciální pedagogiky vás hravou formou zapojí do výuky základů znakového jazyka a Braillova písma. Je se tedy určitě na co se těšit.

Ze širokého spektra neziskových organizací, které se v rámci olomouckých studentských slavností jara představí, stojí rozhodně za zmínku Podané ruce, které jsou významným pomocníkem lidem v náročných životních situacích. Jsou organizátorem podpůrných, preventivných a intervenčních služeb v oblasti závislosti, ale také v oblasti práce s dětmi a mládeží. ARPOK je pak pro změnu organizací, která přináší na přetřes témata jako chudoba, migrace i odpovědná spotřeba. Pomáhá tak nejen učitelům, ale přednášení a otevřeně o nich mluví se žáky i studenty. Organizace Maendeleo, která byla založena studenty UP, pomáhá ke svépomoci chudým lidem ve východoafrické Tanzanii. Mezi její největší projekty patří Podpora farmaření, která kombinuje vzdělávání s poskytováním mikropůjček a prosazuje určité metody hospodaření s půdou. Amnesty international se soustředí na oběti bezpráví v celosvětovém měřítku a za pomoci kampaní i veřejných aukcí usiluje o systémové změny. V neposlední řadě stojí také Hnutí DUHA, jehož posláním je zlepšování kvality životního prostředí a základní informovanost společnosti o ekologických tématech na Olomoucku.

Žákovská knížka se snaží zábavnou formou představit veškeré spolky a organizace, které svým posláním pomáhají lidem nejen na mnoha místech v Olomouci, ale i po celém světě. Proto by vám tato unikátní soutěž neměla uniknout, i protože jsou připraveny více než zajímavé ceny nejen z majálesového šatníku.

Více o zúčastněných organizacích najdete zdezde

Text: Jan Verner