Majálesová benefice podpoří projekt Dolní vám. Otevřete centrum kultuře!

Na Dolním náměstí vzniká nové bezbariérové kulturní centrum. Projekt olomouckého Divadla na cucky má uměleckou činnost přiblížit veřejnosti. Celá rekonstrukce prostor, ve kterých najde zázemí nejen divadlo, ale také galerie, kavárna i vzdělávací aktivity, vyjde na více než dva a půl milionu korun. Majáles se v letošním ročníku rozhodl pomoci tomuto projektu v rámci benefice výtěžkem z dobrovolného vstupného, startovného soutěží a prodeje fotografií. Na otázky týkající se projektu odpovídal Jan Žůrek, ředitel Divadla na cucky.

Co zamýšlíte s objektem na Dolním náměstí?

Náš záměr je vytvořit kulturní centrum, které bude otevřené po celý den. Bude zde divadelní sál, galerie i zkušebny, ve kterých budou probíhat nejrůznější workshopy. Spoustu z těchto aktivit realizujeme již nyní v současném sídle Divadla na cucky na Wurmovce. Kromě prezentace tvorby pořádáme workshopy pro děti, veřejnost nebo třeba vedeme dramatický kroužek pro seniory.

Jaké plusy nový prostor nabízí?

Velkým pozitivem je možnost celodenní otevírací doby. Ta bude zaštítěna kavárnou, která bude svým ziskem společně s kurzovným, vstupným z představení a dalšími zisky přispívat na provoz prostor. Mimo to nám kavárna umožní zajistit celodenní přístup do galerií, sálů a dalších prostor. Chceme, aby se toto místo stalo jakýmsi meetingpointem lidí, kteří mají stejné zájmy.

Již z podtitulu kampaně „Otevřete centrum kultuře“ je patrné, že jste přístupni novým možnostem a umělcům. Může vás kdokoli z veřejnosti kontaktovat a domluvit se na výstavě či představení?

Určitě ano, podobným způsobem fungujeme i v současné době. I přesto, že máme své kurátory a vlastní dramaturgii, nám nevadí, když se různé umělecké světy a styly protnou. Díky tomu, že máme otevřenou kampaň na HitHitu, kde nám lidé přispívají, se je snažíme více zapojit. Svými dary se totiž stávají svým způsobem spolutvůrci. Myslím si, že bychom jim to měli vracet, vtáhnout je do tvorby a podílet se společně.

Proč jste se rozhodli přemístit svou činnost ze současného sídla do olomouckého centra?

S Divadlem na cucky jsme řešili, jaká bude naše budoucnost na Wurmovce. Objekt je totiž ve stavu, kdy bude dříve či později vyžadovat rekonstrukci, a tudíž jsme věděli, že budeme muset hledat alternativní řešení. Co jsme však netušili bylo, že se změny začnou dít v takovém tempu. Souhra nejrůznějších okolností, že jsme znali majitele objektu, který byl volný a že jsme se dokázali domluvit, přála tomu, že se budeme zanedlouho stěhovat. Pro nás je rozhodně největším přínosem a lákadlem “vytáhnout svou činnost ze stínu na světlo.“ Určitá bariéra byla doposud jistě i v tom, že o naší práci díky umístění spousta lidí nevěděla.

Jedno velké stěhování zažilo divadlo už před několika lety, kdy se z univerzitního Konviktu stěhovalo na Wurmovku. Jsou tyto přesuny pro divadlo výrazný zásah?

Nejdříve jsme sídlili na Konviktu, na Wurmovce jsme od roku 2013. Už to pro nás samozřejmě byl zajímavý postup dál. Konvikt, který je krásným prostorem, je v povědomí širší veřejnosti brán jako univerzitní a uzavřený prostor. Přesun na Wurmovku pro nás tak byl obrovským postupem. Ačkoli je i tento prostor krásný a má výraznou atmosférou, je do určité míry také uzavřený. Pro nás to byl velký skok v tom, že jsme rozjeli i participativní rovinu a vtáhli do činnosti další subjekty. Z ambice dělat divadlo jsme se tak během let posunuli ke komunitnímu a kulturnímu centru, které chceme v centru města ještě více zpřístupnit veřejnosti.

Čeká vás spousta stavebních úprav. Jaké z nich budou nejnáročnější?

Jsou zde drobnější věci, které řešíme dobrovolnými brigádami. Čekají nás však i větší a mnohem náročnější úpravy. Například v prostoru nad divadelním sálem budeme probourávat strop. Dále chceme zabudovat vzduchotechniku, která nám umožní mít místo kvalitně odvětrané. Dojde také na zavedení nové elektroinstalace, vody, odpadů, světel a řadu dalších změn.

Do rekonstrukce se může zapojit kdokoli jako dobrovolník, hlásí se vám dostatek potřebných sil?

V Divadle na cucky máme celoroční dobrovolnický program, do kterého je zapojeno přibližně patnáct lidí. Když jsme začali pořádat dobrovolnické brigády v rámci stavby, chodili i nejrůznější lidé zvenčí. Zapojili se diváci, rodiče dětí, které u nás navštěvují kreativní dílny, ale účastnili se i lidé, kteří se o nás dozvěděli až skrze kampaň. Do té doby, než jsme spustili projekt Dolní vám., o nás ani netušili.

Jak dlouho celá rekonstrukce objektu potrvá?

Rádi bychom centrum otevřeli v polovině září tohoto roku. Jestli to stihneme zatím nevíme. Záleží to i na tom, zdali se nám povede uspět a nasbírat potřebnou částku prostřednictvím dotačních řízení a dalších kampaní.

Na co peníze z vybrané v rámci majálesové benefice použijete?

Náklady na rekonstrukci jsou velmi vysoké, navíc jsme začínali opravdu s nulovou částkou na účtu. Divadelní vybavení, světla a techniku máme, tudíž použijeme výtěžek na opravu elektroinstalací a stavební práce.

Každé divadlo bývá otevřeno nějakým významným představením. Chystáte také nějaký velký zahajovací program?

Zatím nedokážu říct, jak bude samotné otevření vypadat. Jako divadlo však máme v současné době odvážnou vizi. Rádi bychom udělali divadelní seriál, který by měl dva až tři díly ročně, šlo by tudíž o divadelní inscenaci na pokračování. To by mohla být podle mého velmi výrazná a zajímavá věc. Také chceme akce dostat ze samotných prostor i ven, to je pro nás důležité. Rádi bychom se dostali i do veřejného prostoru a rozproudili tím život na Dolním náměstí, čímž bychom z marketingového sloganu „Dolní Vám. Otevřete centrum kultuře!” utvořili reálnou záležitost.

 

Text: Lucie Kačerová | Foto: archiv Divadla na cucky