Vyhlášení vítězů souboje fakult v darování krve

Darovat krev a pomoci tak své fakultě k vítězství v celouniverzitním souboji. Taková je náplň akce Vyhrň rukáv, kterou už třetím rokem Studentský spolek Fakulty zdravotnických věd UP. Dobrovolní dárci mohli krev či krevní plazmu darovat od poloviny února. Soutěží se ve dvou kategoriích – v první získá vítězství fakulta s největším celkovým objemem krve darovaném studenty a zaměstnanci, ve druhé pak fakulta s nejvyšším procentuálním zastoupením dárců z řad studentů. Kdo to bude letos? Organizátoři předají ocenění zástupcům vítězných fakult na Olomouckém majálesu, a to ve středu 3. května v 16 hodin na pódiu na nádvoří Zbrojnice.