Studentské organizace 2017

AIESEC OLOMOUClogoaiesec

Cílem největší studentské mezinárodní organizace je rozvoj vůdčích a tvůrčích schopností mladých lidí prostřednictvím leadership programů, zprostředkování zahraničních pracovních a dobrovolnických stáží. AIESEC v ČR tvoří několik poboček, olomoucká má přibližně 30 stálých členů. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například Orientation days, přípravný seminář pro nastupující studenty UP, nebo Edison, zaměřený na mateřské, základní a střední školy, kde působí zahraniční stážisté a seznamují žáky s kulturou svých zemí.

 

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE (ASF)logo asf

Asociace studentů fyzioterapie je studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie mezi veřejností. K hlavním aktivitám patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí. Spolek navazuje vztahy se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí a zprostředkovává praktické zahraniční stáže.

 

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKYassp

Asociace studentů speciální pedagogiky je studentský spolek zřízený při Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, který usiluje o zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení mezi studenty a veřejností. Mezi hlavní aktivity spolku patří organizace přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání.

 

CECH STUDENTŮ HISTORIE

Činnost CSH je zaměřena zejména na katedru historie, kde jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se zaměřuje na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor, který by ovšem nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například konference pro studenty, netradiční exkurze nebo populárně naučné akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem. 

 

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE (ČASP)CASP_VYSKA_TEXT

Česká asociace studentů psychologie působí na celostátní úrovni a v současné době má pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Olomouci. Asociace zastupuje studenty psychologie studující na území České republiky, podporuje jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci, rozvíjí spolupráci s profesními organizacemi, propaguje psychologii a buduje její dobré jméno. Podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci.

 

CESTA PRO MLADÉ

Za Cestou pro mladé stojí tým lidí, který prostřednictvím stáží pomáhá propojovat studenty a firmy v ČR. Studenti tak dostávají příležitost získat praxi v oboru, který studují a který je baví. Firmám tato spolupráce přináší možnost vybrat si do týmu nového kolegu.

 

EGEA

EGEA je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy za účelem sdílení a výměny znalostí a zkušeností. Tato organizace byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Krakovem a Utrechtem. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou Evropou. Jednotlivé skupiny, které se nazývají „entity“, se podílejí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů. Účast je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na principu studenti studentům. V České republice můžeme EGEU nalézt na univerzitách v Praze, Olomouci, Brně a nově v Ostravě. 

 

ELSA

ELSA neboli Evropské sdružení studentů práv otevírá možnosti, které jsou pro řadového studenta jen stěží dosažitelné. Přes studentský spolek je snazší vstoupit do právní praxe, navázat širokou síť dnes tolik žádaných kontaktů, zapojit se do akademických i mezinárodních projektů, vhodně rozvíjet své schopnosti. ELSA zprostředkovává pracovní stáže v zahraničí, pořádá akce jako filmové večery, besedy s významnými právníky či politiky, exkurze do věznic a další. Třetím rokem organizuje mezinárodní letní školu práva.

 

ERASMUS STUDENT NETWORK UP OLOMOUCESN

Erasmus Student Network UP Olomouc je jedním z více než 500 studentských klubů, které se starají o zahraniční studenty během jejich studijního pobytu v celkem 40 zemích. Cílem ESN UP Olomouc je seznámit zahraniční studenty s českou kulturou, zvyky a tradicemi.Díky tzv. buddy systému najde každý student svého olomouckého „buddíka”, který mu pomůže s přípravou na pobyt a s prvními dny v Olomouci. Během celého roku připravují dobrovolníci z ESN UP Olomouc pro zahraniční studenty mnoho volnočasových aktivit (výlety, národní prezentace, Language Café, Pub Quiz, Erasmus Karaoke Night, sportovní akce a mnoho dalších). ESN UP Olomouc také usiluje o integraci zahraničních studentů do místní komunity pomocí dobrovolnictví a o propagaci zahraniční mobility mezi studenty se specifickými potřebami.

 

HELENA V KRABICIhelena

Helena v krabici je občanské sdružení a stejnojmenný časopis studentů Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního života. Redaktoři jsou převážně studenti žurnalistiky nebo editorství, avšak redakce se nebrání přijetí studentů ani z jiných oborů. Každý týden vychází několik lifestylových seriálů, ať už ze světa módy, bydlení či barů a hospod na internetu, jednou za dva týdny pak můžete časopis potkat také v tištěné formě. Helena v krabici nabízí studentům možnost splnění si redakční praxe.

 

IFMSA CZifmsa

IFMSA CZ je mezinárodní organizace sdružující více než milion studentů lékařských fakult ze sta zemí a šesti kontinentů. Náplní naší práce je organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Podílíme se na vzdělávání studentů a pořádáme zahraniční výzkumné a klinické stáže pro studenty všeobecného lékařství. Mezi naše nejznámější projekty pro veřejnost patří MediCafé, Světový den zdraví, Světový den diabetu a Běh proti diabetu, World AIDS Day, Nemocnice pro medvídky, Sexuální výchova pro pokročilé, Pro život, Zdraví v hrsti, Zapište se někomu do života a mnoho jiných. 

 

ISHA

ISHA (International Students of History Association) Olomouc je studentská organizace působící na katedře historie. Pořádá nejrůznější akce určené nejen studentům historie, například Filmový a Diskusní klub, Historiografické večery atd. Soustředí se na zapojení zahraničních studentů do života katedry historie, stará se o navázání kontaktů mezi nimi a českými studenty, umožňuje zúčastnit se mezinárodních akcí v rámci ISHA International, jejíž členskou sekcí olomoucká organizace je.

 

JAPONSKÝ KLUB OLOMOUCLogoJaponklub

Japonský klub Olomouc funguje pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého a katedry asijských studií. Vznikl v roce 2001 z iniciativy pedagogů a tehdejších studentů. Cílem klubu je zprostředkovat nejen členům, ale i široké veřejnosti pohled na Japonsko tak, jak ho většina nezná. Mezi jeho aktivity patří promítání japonských filmů, přednášky, workshopy, ochutnávky jídel a pití nebo ukázky bojových sportů. Organizuje také karaoke večery či posezení s japonskými výměnnými studenty a lektory. Každý rok v březnu pořádá měsíční kulturní festival Japonské jaro.

 

KONFUCIŮV INSTITUT

Konfuciův institut sídlí na Univerzitě Palackého v Olomouci a je jedinou institucí svého druhu v České republice. Nabízí výuku čínského jazyka a prostřednictvím přednášek, koncertů, výstav a kulturních workshopů seznamuje širokou veřejnost s čínskou kulturou. Od roku 2012 rozvíjí svou činnost také v akademické sféře – pořádá odborné konference, přednášky, zajišťuje působení čínských profesorů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pořádá mezinárodní zkoušky z čínského jazyka HSK, HSKK a YCT.

 

NADAČNÍ FOND UP

Podporujeme excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů Univerzity Palackého. Učíme mladé vědce a umělce popularizovat své aktivity a komunikovat jejich smysl.

 

OTEVŘENO OLOMOUC

Vzájemně se poznat. Inspirovat. Diskutovat. Inovovat. Spojovat. Informovat. Probudit PdF UP.

 

POLITOLOGICKÝ KLUB UPOL

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Záměrem klubu není jen rozšířit znalosti studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů, ale také vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických tématech. Mimo to usiluje o navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie mezi veřejností.

 

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR (SSS ČR)logo zub fakin

Sdružení studentů stomatologie České republiky je dobrovolná nezisková organizace určená všem studentům zubního lékařství a stomatologie. Cílem sdružení je zajistit studentům zahraniční stáže a nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života. Svými aktivitami usiluje o vytvoření dobrého kolektivu budoucí generace zubních lékařů v naší zemi. SSS ČR pořádá společenské akce, jako např. Zubařské mecheche, a vydává a zdarma distribuuje studentský časopis StuDent.

 

SPOLEK MEDIKŮSpolek mediku logo

Spolek mediků sdružuje za podpory vedení lékařské fakulty studenty medicíny. Činnost spolku je různorodá. Pravidelně organizuje kulturní akce pro studenty, např. Ples mediků, Anteples, Prvákoviny, konferenci SVOČ nebo praktický nácvik první pomoci s názvem Neznáš – nezachráníš! určený pro studenty UP. Kromě toho organizuje každoroční sbírku plyšových hraček pro děti hospitalizované ve FN Olomouc a také akci Čteme dětem. Pod hlavičkou Spolku mediků funguje studentská kapela Medic band a Medická cimbálová muzika.

 

STUDENTSKÉ KŘESŤANSKÉ HNUTÍ (SKH)

Studentské křesťanské hnutí (SKH) je společenství křesťanů, kteří se scházejí k pravidelným studentským bohoslužbám a biblickým hodinám. Kromě toho SKH pořádá různé hry, přednášky a akce, kterými chce ostatním studentům ukázat, že být křesťan je i v dnešní době zcela normální.

 

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM UP

Záleží nám na vašem rozvoji a budoucím pracovním uplatnění. Cíleně propojujeme zaměstnavatele se studenty a absolventy Univerzity Palackého.

 

STUDIUM ARTIUM (STUART)stuart

Studium Artium je studentský spolek, který se prostřednictvím svých aktivit (výstavy, přednášky, besedy, setkání a konference či plesy, večírky a koncerty) snaží spoluutvářet vzdělávací systém a kulturní život na Katedře dějin umění Univerzity Palackého. Na základě umělecko-historicky zaměřených projektů usiluje o podněcování, rozvoj a podporu studentů dějin umění, oboru dějiny umění, umělců a umění samotného.

 

UP AIR

Na vlnách studentského rádia UP AIR se můžete proletět už od roku 2014, kdy bylo založeno studenty z katedry divadelních a filmových studií a katedry žurnalistiky. Rádio nevysílá pouze pořady dotýkající se hudebního odvětví, věnuje se rovněž dění v Olomouci, hudbě, divadlu i lifestylovým tématům. Rádio stále přijímá nové členy a snaží se navazovat kontakty a spolupráci s dalšími olomouckými studentskými spolky. Jádro činnosti studentského rádia není pouze „dělat vysílání”. Rádio dává svým členům možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a navazovat nové sociální vztahy.

 

UP CROWD

UP Crowd je spolkem studentů a fanoušků přírodních věd svázaných nejen s Přírodovědeckou fakultou UP. Hlavním cílem je popularizace vědy a propagace PřF, spolek tak chce přijít s vlastními nápady a díky aktivitě i tahu na branku dosáhnout většího zájmu o vědu. Druhotným, avšak rozhodně nikoliv druhořadým cílem je touha spojit talentované lidi z různých oborů a umožnit jim osobní růst či navázání nových kontaktů skrze vzájemnou mezioborovou interakci. Na stánku UP Crowd uvidíte růst hady nebo můžete projít zkouškou ohněm. 

 

PO ŠKOLE

Spolek Po škole je spojením současných i bývalých studentů Univerzity Palackého, kteří se zaměřují na autorské divadlo a sociální komunitně-vzdělávací projekty pro studenty středních škol, seniory a další cílové skupiny. Ve své divadelní dramaturgii se Po škole zaměřuje na původní autorské hry věnující se problémům a výzvám současného světa. Jedná se nejen o vnější společensko-politické události ovlivňující život mnoha jedinců, ale i o vnitřní rozpory postav, které se promítají v interakcích se svým širším okolím. Spolek se v budoucnu hodlá zaměřit na specifika generace Y a Z.

 

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc (POSPOL) je studentský spolek, jehož činnost je zaměřena na zpříjemnění prostředí na Přírodovědecké fakultě UP. Spolek pořádá nejrůznější akce a aktivně se zasazuje o usnadnění komunikace mezi studenty a vedením fakulty.  Zabývá se pomocí studentům prvních ročníků a snaží se jim zjednodušit přechod ze střední školy na univerzitu.

 

UDRŽITELNÝ PALACKÝ

Studentský spolek Udržitelný Palacký věří, že univerzity by měly být příkladem udržitelnosti a zdrojem inspirace pro své studenty.  Univerzita by podle členů spolku měla být místem, které je environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomický efektivní. Vize se pomalu stává skutečností. Spolek má za sebou organizaci několika úspěšných promítání a besed, založení studentské komunitní zahrady Václavka, celorepublikovou akci Ukliďme Česko, analýzu odpadového hospodářství na kolejích, založení stránky ke sdílení jídla mezi studenty či spolupořádání festivalu Země na talíři. Momentálně je největším projektem spolku vybudování freeshopu v kampusu kolejí, který by měl sloužit jako prostor pro sdílení věcí, které místo vyhození může využít někdo další.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ (VKH)

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc je dobrovolnický spolek studentů, kteří se hlásí ke křesťanským hodnotám. Sdružuje studenty Univerzity Palackého a vyšších odborných škol v Olomouci, členy se ovšem mohou stát i sympatizanti mimo řady studentstva. VKH Olomouc vzniklo v roce 1990, od té doby jím prošly stovky, ba tisíce studentů. Tehdy jako dnes zde mohli a mohou mladí lidé najít zázemí, příležitost ke společnému prožívání radosti z víry, k poučení i povzbuzení, k osobnímu i k duchovnímu růstu a ke smysluplnému využití volného času. Činnost VKH zahrnuje přednášky a besedy s odborníky z různých oblastí i lidmi, kteří mají studentům co říci, duchovní obnovy, setkávání ve společenstvích, víkendové a sportovní akce, výlety a poutě, společenské události včetně organizování plesů a Silvestrů.