Majáles podpořil dětský domov více než 20 tisíci korunami

Organizátoři Olomouckého Majálesu Univerzity Palackého se letos rozhodli věnovat výtěžek z dobrovolného vstupného a Školní burzy zážitků na podporu zájmové a rozvojové činností dětí z olomouckého dětského domova. Symbolický šek na 22.349 korun převzal v pondělí z rukou rektora Jaroslava Millera a zástupkyně majálesu Jany Hübschmanové ředitel dětského domova Dalibor Křepský.

„Vzhledem k tématu Škola základ života, jež bylo podtitulem šestého ročníku majálesu, jsme od počátku počítali s podporou nějaké vzdělávací organizace. Nakonec padla volba na olomoucký dětský domov, kde budou námi věnované prostředky využity na podporu zájmové činnosti tamních dětí,“ dodal Ondřej Martínek, koordinátor majálesu.

Podle ředitele Dětského domova Olomouc bude částka využita především na letní výlety a pobyty dětí. „V plánu máme výlety do Krkonoš a do Beskyd nebo rybaření. Moc děkujeme za projevenou podporu a jsme rádi, že s univerzitou spolupracujeme i v dalších oblastech. Kupříkladu příští týden vystupujeme v Pevnosti poznání s naší kapelou. Valná většina našich pedagogů, včetně mě, je navíc absolventy Univerzity Palackého,“ řekl Dalibor Křepský.

„Jsem velice rád, že můžeme činnost dětského domova takto podpořit a budu jen rád, pokud budeme moci rozvíjet spolupráci i v dalších možných i nemožných oblastech,“ dodal s úsměvem rektor Jaroslav Miller. Na transparentním účtu, který organizátoři majálesu zřídili, se nakonec sešly částky zaslané dražiteli ze Školní burzy zážitků a výtěžky z dobrovolného vstupného dílčích programových částí majálesu.

Foto: Milada Hronová | Text: Ondřej Martínek